Çamkıran Filo Kiralama FİYAT TEKLİFİ İSTE

Aydınlatma Metni

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAM NEDİR?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV  (Kuruluş”) olarak Kanun’un 10. maddesinde öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize  ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

ÇAMKIRAN OTOMOTİV bu metinde belirtilen durumlarda bir veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK” ya da Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kuruluş olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda kapsam, bağlam ve yaklaşımımıza ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni ÇAMKIRAN OTOMOTİV olarak işlettiğimiz http://www.camkiranotomotiv.com,http://ikinciel.camkiranotomotiv.com, https://camkirangaraj.com, http://www.camkiranfilo.com sitelerinin ziyaretçilerini ve site üzerinden kuruluşumuzla iletişime geçen bireyleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitenin işletmecisine ve sahibine aittir.

2. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. ÇAMKIRAN OTOMOTİV  veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir. Veri Sorumlusu” olarak  künyemiz ve  kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :

Çamkıran Otomotiv Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Adres :

Akçay Caddesi No : 72 GAZİEMİR / İZMİR

İnternet Sitelerimiz:

http://www.camkiranotomotiv.com,http://ikinciel.camkiranotomotiv.com, https://camkirangaraj.com, http://www.camkiranfilo.com

Telefon : 

+90 (232) 265 55 55

e-posta (KVK için):

 kvkk@camkiranotomotiv.com

 

3. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin KİMLİK, İLETİŞİM, ÖZLÜK, FİNANS, MÜŞTERİ İŞLEMLERİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR, HUKUKİ İŞLEM   kategorilerindeki verilerini işlemekteyiz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda internet sitelerimiz ve internet servislerimiz üzerinde; 

 

 

 1.  
 2. İş sürekliliğini sağlamak,
 3. İş stratejilerini planlanmak ve yürütmek,
 4. Sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapmak,
 5. Elektronik kanallar üzerinden tanıtım ve iletişim yapmak,
 6. Basınla ilişkileri yürütmek,
 7. Kamuoyunu bilgilendirmek,
 8. İş ilişkilerini yürütmek,
 9. Etkinliklere katılmak,
 10. Satış ve pazarlama işlemlerini yürütmek,
 11. Kullanıcı kaydı oluşturmak,
 12. Kullanıcı işlemlerini takip etmek,
 13. Test sürüşü hizmeti sağlamak,
 14. Reklam ve pazarlama yapmak,
 15. Bilgi, destek ve şikayet taleplerini takip etmek,
 16. İnternet servislerini işletmek amaçlarıyla işlenmektedir.

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen uygunluk halleri dışında açık rızanızı alarak işlemeye özen gösteriyoruz.

Ziyaretçi ve kullanıcıların kişisel verileri internet sitelerimiz ve internet hizmetlerimizi barındıran sunucular üzerinde ve destek, işletme ve geliştirme amacıyla kullandığımız kurumsal sabit ve mobil cihazlar üzerinde işlenmektedir.
ÇAMKIRAN OTOMOTİV  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi”ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?  

ÇAMKIRAN OTOMOTİV olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanunun 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde  ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

6.1 Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde  veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki ; 

 1. İnternet sitesi tasarım ve barındırmahizmetinin temini için bu konuda hizmet veren firmalarla,
 2. Bilişim sistemlerinin bakımı için hizmet tedarik edilen firmalarla,
 3. Reklam, tanıtım ve pazarlama hizmeti veren firmalarla,
 4. Ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi ve ek hizmetlerin sunulabilmesi için distribütör kuruluşve iş ortakları ile,
 5. Ticari faaliyetlerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi, yasal uyumluluğun sağlanabilmesi için danışmanlık hizmeti veren firmalarla,
 6. Sigorta süreç ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketleri ile,
 7. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yetkili kişi ve kuruluşlar, kamu kuruluşları ve yargı organları ile paylaşılmaktadır.
 8. Ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalara, 
 9. Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülebilmesi için Avukatlar ile paylaşılmaktadır.

6.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV  internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.  Bu kapsamda,

 1. ık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,
 2. Dosya paylaşımıiçin ABD menşeli Google ile,
 3. İnternet sitesi çerezleri için ABD menşeli ShareThis, Google ve Facebook ile,
 4. Video konferans için ABD menşeli Zoom ve Microsoft ile,
 5. Mobil işletim sistemleri ve cihazlarla birlikte sunulan hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ve Güney Kore menşeli Samsung ile,
 6. Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Google ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
 2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
 3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
 4. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
 5. Samsung (https://www.samsung.com/tr/info/privacy/)
 6. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
 7. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
 8. Zoom (https://zoom.us/privacy)
 9. ShareThis (https://sharethis.com/privacy/)
 10.  Twitter (https://twitter.com/en/privacy)

7. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde de belirtilen;

 1. Kişinin açık rızasının olması,
 2. veya kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,
  1. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
  2. 11/04/2017 tarih ve 30035 sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğe ve benzeri kanun, yönetmelik, tebliğler kapsamında,
 3. Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 5. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden açık rıza aranmaksızın” işlenmektedir.

8. VERİ SAHİBİ OLARAK  HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak KVKnun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

9. KİŞİSEL VERİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru  sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.

 

E-bülten aboneliği
E-posta
●ÇAMKIRAN OTOMOTİV olarak kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak iletişim, bilgilendirme ve tanıtım amaçlarıyla yurt içinde ve yurt dışında işliyoruz
● Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızın neler olduğu, kişisel verilerinizi nasıl yönettiğimiz ve kimlerle paylaştığımız gibi konularda detaylı bilgi için “İnternet Sitesi Aydınlatma Metnimize” ve “Gizlilik Politikamıza” göz atabilirsiniz
● Size göndereceğimiz elektronik postalardaki “AYRIL” seçeneğini kullanarak kişisel verilerinizi işlenmesi için AÇIK RIZAnızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz
● AÇIK RIZA BEYANI Sunduğunuz aydınlatma metinlerini okudum. Bu çerçevede;
 • Kişisel verilerimin işlenmesi için AÇIK RIZAmı veriyorum.
 • Kişisel verilerimin yurt dışına aktarılması için AÇIK RIZAmı veriyorum.
 • Bilgilendirme, tanıtım ve reklam amaçlı ileti ve SMS’ler göndermeniz için izin veriyorum.